689E0A5EF08D2A04E0F827FCD5EE2E61
The Symian sponge divers in Antikythera © Ministry of Culture and Sports – National Archive of Monuments

Divers:

Ilias Lykopantis or Stadiatis (originated from Stadia in Asia Minor)
Kyriakos Mountiadis
Georgios Mountiadis
Ioannis Piliou or Roditis (originated from Rhodos)
Georgios Kritikos or Tourkokritikos (Cretan of Turkish descent, lost his life during the operations)
Vasilios Katsaras
Konstantinos Kalafatis
Vasilios Zouroudis

Kolaoutzeris (the rope-holder): Merkouris Karayanis or Karayanios

Fundraiser: Fotis Lindiakos
Captain: Dimitris Kontos

Sailors:

Filimonas Koubourios
Tzortzos (Italian whose surname is not known)
Yanis Papakalodoukas
Sotiris Papakalodoukas
Fotis Kontos (Captain’s brother)
Kostas Haïs
Nikitas Fasakis
Yanis Fotaras
Stavros Mihaloutsos
Giagos Diakogeorgiakiou

This list was established by Eleni Kladaki-Vratsanou and first published in the shipping magazine “Efoplistis” (January 2007).

More details in the Greek version of this page.

Watch this video about the sponge divers of Kalymnos, an island close to Symi which share the same diving tradition: